خرداد 28, 1390

روز نجوم در زنجان

برنامه روز جهانی نجوم درروز  ۲۲ اردیبشهت ماه ۱۳۹۰ در مرکز علوم و نجوم برگزار شد. در این برنامه چندین غرفه با عناوین منظومه شمسی، آلودگی […]
خرداد 11, 1390

کارگاه آموزشی معماری نور و زیباسازی شهری

به دنبال تشکیل کارگروه آلودگی نوری در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری  این ستاد با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی […]
اردیبهشت 24, 1390

آلودگی نوری و روز نجوم در تهران

روز نجوم در ایران و بخصوص تهران تقریبن با یک هفته تاخیر در بیست و سوم اردیبهشت ماه برگزار شد. برنامه های آموزشی این روز در […]
اسفند 22, 1389

پیوستن ایران به ساعت زمین

بار دیگر و برای پنجمین سال چشم دنیا به «ساعت زمین» دوخته شده است و در ایران نیز برای اولین بار همچون دیگر جهانیان قرار است […]