افتتاح اولین پارک بین المللی آسمان تاریک در جورجیای آمریکا