مهر 30, 1390

ممنوعیت استفاده از رنگ قرمز در نورپردازی های شهر تهران

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از ممنوعیت استفاده از رنگ قرمز در نورپردازی های اماکن و معابر پایتخت خبر داد. سید محمدجواد شوشتری در گفت وگو […]