اردیبهشت 13, 1390

پنهان کردن زمین با کنترل آلودگی نوری

  گروه‌ کاهش آلودگی نوری شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با شعار «شاید فضایی‌ها خطرناک باشند، بیایید با کنترل آلودگی نوری زمین را پنهان کنیم» همراه […]