تیر 24, 1402

کلاس آلودگی نوری در مدرسه افرادخت

سرانجام مبحث آشنایی با آلودگی نوری وارد مدارس شد، دبستان دخترانه افرادخت واقع در منطقه یک تهران، میزبان کارگاه شناخت آلودگی نوری و مضرات آن بر […]