اوضاع بوستان‌های شهر در شب؛ نورافشانی به جای نورپردازی