اسفند 16, 1389

برگزاری دومین همایش بررسی علل آلودگی نوری در ایران

سمینار بررسی علل آلودگی نوری و اثرات آن از جنبه­ های مختلف با حضور ۸۰ نفر از مسئولین و کارشناسان سازمان محیط زیست، شهرداری مناطق ۲۱گانه […]