آذر 1, 1391

نخستین کاهش آلودگی نوری در ایران

باغ تالار ، مهمترین پارک تفریحی نیاسر در شهرستان کاشان در فاصله ۳۰۰ متری رصدخانه دانشگاه کاشان قرار دارد. گرچه در ابتدا یکی از اهداف احداث […]